پروفایل سازمان

شهرداری آران و بیدگل
سازمان عضو دایرکتوری تجاری
(۰ رای)     (۰ دیدگاه)
نام شهردار
درجه شهرداری
8
سال تاسیس
1332
جمعیت شهر
65404
استان
اصفهان
شهر
آران و بیدگل
نشانی
شناسه ملی
وب سایت
شماره تلفن
شماره فکس

درباره شهرداری آران و بیدگل

شهرداری آران و بیدگل یکی از سازمان های عضو دایرکتوری تجاری سافت اینجا است و کلیه شرکت ها و کارشناسانی که در شهرداری آران و بیدگل فعالیت دارند یا شهرداری آران و بیدگل از محصولات و خدمات آنها استفاده می کند می توانند این سازمان را در رزومه خود ثبت کرده تا در فهرست شرکت ها یا کارشناسان فعال در این سازمان به شمار آمده و در صورت نیاز به خدمات یا محصولات بیشتر، مطلع شوند.

شرکت های فعال در شهرداری آران و بیدگل

در حال حاضر هیچ شرکتی در رزومه خود شهرداری آران و بیدگل را ثبت نکرده است یا ممکن است رزومه شرکت های فعال در این شهرداری توسط کارشناسان سافت اینجا و همکاران فاوای شهرداری در حال بررسی باشد.

کارشناسان فعال در شهرداری آران و بیدگل

در حال حاضر هیچ کارشناسی در رزومه خود شهرداری آران و بیدگل را ثبت نکرده است یا ممکن است رزومه کارشناسان فعال در این شهرداری توسط کارشناسان سافت اینجا و همکاران فاوای شهرداری در حال بررسی باشد.

موقعیت شهرداری آران و بیدگل در نقشه