پروفایل سازمان

شهرداری آبدانان
سازمان عضو دایرکتوری تجاری
(۰ رای)     (۰ دیدگاه)
نام شهردار
درجه شهرداری
6
سال تاسیس
1345
جمعیت شهر
23946
استان
ایلام
شهر
آبدانان
نشانی
شناسه ملی
وب سایت
شماره تلفن
شماره فکس

درباره شهرداری آبدانان

شهرداری آبدانان یکی از سازمان های عضو دایرکتوری تجاری سافت اینجا است و کلیه شرکت ها و کارشناسانی که در شهرداری آبدانان فعالیت دارند یا شهرداری آبدانان از محصولات و خدمات آنها استفاده می کند می توانند این سازمان را در رزومه خود ثبت کرده تا در فهرست شرکت ها یا کارشناسان فعال در این سازمان به شمار آمده و در صورت نیاز به خدمات یا محصولات بیشتر، مطلع شوند.

شرکت های فعال در شهرداری آبدانان

در حال حاضر هیچ شرکتی در رزومه خود شهرداری آبدانان را ثبت نکرده است یا ممکن است رزومه شرکت های فعال در این شهرداری توسط کارشناسان سافت اینجا و همکاران فاوای شهرداری در حال بررسی باشد.

کارشناسان فعال در شهرداری آبدانان

در حال حاضر هیچ کارشناسی در رزومه خود شهرداری آبدانان را ثبت نکرده است یا ممکن است رزومه کارشناسان فعال در این شهرداری توسط کارشناسان سافت اینجا و همکاران فاوای شهرداری در حال بررسی باشد.

موقعیت شهرداری آبدانان در نقشه