پروفایل سازمان

شهرداری آباد
سازمان عضو دایرکتوری تجاری
(۰ رای)     (۰ دیدگاه)
نام شهردار
درجه شهرداری
2
سال تاسیس
1391
جمعیت شهر
3787
استان
بوشهر
شهر
آباد
نشانی
شناسه ملی
وب سایت
شماره تلفن
شماره فکس

درباره شهرداری آباد

شهرداری آباد یکی از سازمان های عضو دایرکتوری تجاری سافت اینجا است و کلیه شرکت ها و کارشناسانی که در شهرداری آباد فعالیت دارند یا شهرداری آباد از محصولات و خدمات آنها استفاده می کند می توانند این سازمان را در رزومه خود ثبت کرده تا در فهرست شرکت ها یا کارشناسان فعال در این سازمان به شمار آمده و در صورت نیاز به خدمات یا محصولات بیشتر، مطلع شوند.

شرکت های فعال در شهرداری آباد

در حال حاضر هیچ شرکتی در رزومه خود شهرداری آباد را ثبت نکرده است یا ممکن است رزومه شرکت های فعال در این شهرداری توسط کارشناسان سافت اینجا و همکاران فاوای شهرداری در حال بررسی باشد.

کارشناسان فعال در شهرداری آباد

در حال حاضر هیچ کارشناسی در رزومه خود شهرداری آباد را ثبت نکرده است یا ممکن است رزومه کارشناسان فعال در این شهرداری توسط کارشناسان سافت اینجا و همکاران فاوای شهرداری در حال بررسی باشد.

موقعیت شهرداری آباد در نقشه