پروفایل سازمان

شهرداری آبسرد
سازمان عضو دایرکتوری تجاری
(۰ رای)     (۰ دیدگاه)
نام شهردار
درجه شهرداری
6
سال تاسیس
1375
جمعیت شهر
10648
استان
تهران
شهر
آبسرد
نشانی
شناسه ملی
وب سایت
شماره تلفن
شماره فکس

درباره شهرداری آبسرد

شهرداری آبسرد یکی از سازمان های عضو دایرکتوری تجاری سافت اینجا است و کلیه شرکت ها و کارشناسانی که در شهرداری آبسرد فعالیت دارند یا شهرداری آبسرد از محصولات و خدمات آنها استفاده می کند می توانند این سازمان را در رزومه خود ثبت کرده تا در فهرست شرکت ها یا کارشناسان فعال در این سازمان به شمار آمده و در صورت نیاز به خدمات یا محصولات بیشتر، مطلع شوند.

شرکت های فعال در شهرداری آبسرد

در حال حاضر هیچ شرکتی در رزومه خود شهرداری آبسرد را ثبت نکرده است یا ممکن است رزومه شرکت های فعال در این شهرداری توسط کارشناسان سافت اینجا و همکاران فاوای شهرداری در حال بررسی باشد.

کارشناسان فعال در شهرداری آبسرد

در حال حاضر هیچ کارشناسی در رزومه خود شهرداری آبسرد را ثبت نکرده است یا ممکن است رزومه کارشناسان فعال در این شهرداری توسط کارشناسان سافت اینجا و همکاران فاوای شهرداری در حال بررسی باشد.

موقعیت شهرداری آبسرد در نقشه