پروفایل سازمان

شهرداری آبادان
سازمان عضو دایرکتوری تجاری
(۰ رای)     (۰ دیدگاه)
نام شهردار
درجه شهرداری
11
سال تاسیس
1304
جمعیت شهر
231476
استان
خوزستان
شهر
آبادان
نشانی
شناسه ملی
وب سایت
شماره تلفن
شماره فکس

درباره شهرداری آبادان

شهرداری آبادان یکی از سازمان های عضو دایرکتوری تجاری سافت اینجا است و کلیه شرکت ها و کارشناسانی که در شهرداری آبادان فعالیت دارند یا شهرداری آبادان از محصولات و خدمات آنها استفاده می کند می توانند این سازمان را در رزومه خود ثبت کرده تا در فهرست شرکت ها یا کارشناسان فعال در این سازمان به شمار آمده و در صورت نیاز به خدمات یا محصولات بیشتر، مطلع شوند.

شرکت های فعال در شهرداری آبادان

در حال حاضر هیچ شرکتی در رزومه خود شهرداری آبادان را ثبت نکرده است یا ممکن است رزومه شرکت های فعال در این شهرداری توسط کارشناسان سافت اینجا و همکاران فاوای شهرداری در حال بررسی باشد.

کارشناسان فعال در شهرداری آبادان

در حال حاضر هیچ کارشناسی در رزومه خود شهرداری آبادان را ثبت نکرده است یا ممکن است رزومه کارشناسان فعال در این شهرداری توسط کارشناسان سافت اینجا و همکاران فاوای شهرداری در حال بررسی باشد.

موقعیت شهرداری آبادان در نقشه