پروفایل سازمان

شهرداری آب بر
سازمان عضو دایرکتوری تجاری
(۰ رای)     (۰ دیدگاه)
نام شهردار
درجه شهرداری
4
سال تاسیس
1377
جمعیت شهر
8091
استان
زنجان
شهر
آب بر
نشانی
شناسه ملی
وب سایت
شماره تلفن
شماره فکس

درباره شهرداری آب بر

شهرداری آب بر یکی از سازمان های عضو دایرکتوری تجاری سافت اینجا است و کلیه شرکت ها و کارشناسانی که در شهرداری آب بر فعالیت دارند یا شهرداری آب بر از محصولات و خدمات آنها استفاده می کند می توانند این سازمان را در رزومه خود ثبت کرده تا در فهرست شرکت ها یا کارشناسان فعال در این سازمان به شمار آمده و در صورت نیاز به خدمات یا محصولات بیشتر، مطلع شوند.

شرکت های فعال در شهرداری آب بر

در حال حاضر هیچ شرکتی در رزومه خود شهرداری آب بر را ثبت نکرده است یا ممکن است رزومه شرکت های فعال در این شهرداری توسط کارشناسان سافت اینجا و همکاران فاوای شهرداری در حال بررسی باشد.

کارشناسان فعال در شهرداری آب بر

در حال حاضر هیچ کارشناسی در رزومه خود شهرداری آب بر را ثبت نکرده است یا ممکن است رزومه کارشناسان فعال در این شهرداری توسط کارشناسان سافت اینجا و همکاران فاوای شهرداری در حال بررسی باشد.

موقعیت شهرداری آب بر در نقشه