پروفایل سازمان

شهرداری آرادان
سازمان عضو دایرکتوری تجاری
(۰ رای)     (۰ دیدگاه)
نام شهردار
درجه شهرداری
5
سال تاسیس
1339
جمعیت شهر
6257
استان
سمنان
شهر
آرادان
نشانی
شناسه ملی
وب سایت
شماره تلفن
شماره فکس

درباره شهرداری آرادان

شهرداری آرادان یکی از سازمان های عضو دایرکتوری تجاری سافت اینجا است و کلیه شرکت ها و کارشناسانی که در شهرداری آرادان فعالیت دارند یا شهرداری آرادان از محصولات و خدمات آنها استفاده می کند می توانند این سازمان را در رزومه خود ثبت کرده تا در فهرست شرکت ها یا کارشناسان فعال در این سازمان به شمار آمده و در صورت نیاز به خدمات یا محصولات بیشتر، مطلع شوند.

شرکت های فعال در شهرداری آرادان

در حال حاضر هیچ شرکتی در رزومه خود شهرداری آرادان را ثبت نکرده است یا ممکن است رزومه شرکت های فعال در این شهرداری توسط کارشناسان سافت اینجا و همکاران فاوای شهرداری در حال بررسی باشد.

کارشناسان فعال در شهرداری آرادان

در حال حاضر هیچ کارشناسی در رزومه خود شهرداری آرادان را ثبت نکرده است یا ممکن است رزومه کارشناسان فعال در این شهرداری توسط کارشناسان سافت اینجا و همکاران فاوای شهرداری در حال بررسی باشد.

موقعیت شهرداری آرادان در نقشه