پروفایل سازمان

شهرداری آباده
سازمان عضو دایرکتوری تجاری
(۰ رای)     (۰ دیدگاه)
نام شهردار
درجه شهرداری
8
سال تاسیس
1304
جمعیت شهر
59116
استان
فارس
شهر
آباده
نشانی
شناسه ملی
وب سایت
شماره تلفن
شماره فکس

درباره شهرداری آباده

شهرداری آباده یکی از سازمان های عضو دایرکتوری تجاری سافت اینجا است و کلیه شرکت ها و کارشناسانی که در شهرداری آباده فعالیت دارند یا شهرداری آباده از محصولات و خدمات آنها استفاده می کند می توانند این سازمان را در رزومه خود ثبت کرده تا در فهرست شرکت ها یا کارشناسان فعال در این سازمان به شمار آمده و در صورت نیاز به خدمات یا محصولات بیشتر، مطلع شوند.

شرکت های فعال در شهرداری آباده

در حال حاضر هیچ شرکتی در رزومه خود شهرداری آباده را ثبت نکرده است یا ممکن است رزومه شرکت های فعال در این شهرداری توسط کارشناسان سافت اینجا و همکاران فاوای شهرداری در حال بررسی باشد.

کارشناسان فعال در شهرداری آباده

در حال حاضر هیچ کارشناسی در رزومه خود شهرداری آباده را ثبت نکرده است یا ممکن است رزومه کارشناسان فعال در این شهرداری توسط کارشناسان سافت اینجا و همکاران فاوای شهرداری در حال بررسی باشد.

موقعیت شهرداری آباده در نقشه