پروفایل سازمان

شهرداری آبگرم
سازمان عضو دایرکتوری تجاری
(۰ رای)     (۰ دیدگاه)
نام شهردار
درجه شهرداری
4
سال تاسیس
1380
جمعیت شهر
6336
استان
قزوین
شهر
آبگرم
نشانی
شناسه ملی
وب سایت
شماره تلفن
شماره فکس

درباره شهرداری آبگرم

شهرداری آبگرم یکی از سازمان های عضو دایرکتوری تجاری سافت اینجا است و کلیه شرکت ها و کارشناسانی که در شهرداری آبگرم فعالیت دارند یا شهرداری آبگرم از محصولات و خدمات آنها استفاده می کند می توانند این سازمان را در رزومه خود ثبت کرده تا در فهرست شرکت ها یا کارشناسان فعال در این سازمان به شمار آمده و در صورت نیاز به خدمات یا محصولات بیشتر، مطلع شوند.

شرکت های فعال در شهرداری آبگرم

در حال حاضر هیچ شرکتی در رزومه خود شهرداری آبگرم را ثبت نکرده است یا ممکن است رزومه شرکت های فعال در این شهرداری توسط کارشناسان سافت اینجا و همکاران فاوای شهرداری در حال بررسی باشد.

کارشناسان فعال در شهرداری آبگرم

در حال حاضر هیچ کارشناسی در رزومه خود شهرداری آبگرم را ثبت نکرده است یا ممکن است رزومه کارشناسان فعال در این شهرداری توسط کارشناسان سافت اینجا و همکاران فاوای شهرداری در حال بررسی باشد.

موقعیت شهرداری آبگرم در نقشه