پروفایل سازمان

شهرداری آستانه اشرفیه
سازمان عضو دایرکتوری تجاری
(۰ رای)     (۰ دیدگاه)
نام شهردار
درجه شهرداری
7
سال تاسیس
1316
جمعیت شهر
44941
استان
گیلان
شهر
آستانه اشرفیه
نشانی
شناسه ملی
وب سایت
شماره تلفن
شماره فکس

درباره شهرداری آستانه اشرفیه

شهرداری آستانه اشرفیه یکی از سازمان های عضو دایرکتوری تجاری سافت اینجا است و کلیه شرکت ها و کارشناسانی که در شهرداری آستانه اشرفیه فعالیت دارند یا شهرداری آستانه اشرفیه از محصولات و خدمات آنها استفاده می کند می توانند این سازمان را در رزومه خود ثبت کرده تا در فهرست شرکت ها یا کارشناسان فعال در این سازمان به شمار آمده و در صورت نیاز به خدمات یا محصولات بیشتر، مطلع شوند.

شرکت های فعال در شهرداری آستانه اشرفیه

در حال حاضر هیچ شرکتی در رزومه خود شهرداری آستانه اشرفیه را ثبت نکرده است یا ممکن است رزومه شرکت های فعال در این شهرداری توسط کارشناسان سافت اینجا و همکاران فاوای شهرداری در حال بررسی باشد.

کارشناسان فعال در شهرداری آستانه اشرفیه

در حال حاضر هیچ کارشناسی در رزومه خود شهرداری آستانه اشرفیه را ثبت نکرده است یا ممکن است رزومه کارشناسان فعال در این شهرداری توسط کارشناسان سافت اینجا و همکاران فاوای شهرداری در حال بررسی باشد.

موقعیت شهرداری آستانه اشرفیه در نقشه