پروفایل سازمان

شهرداری آجین
سازمان عضو دایرکتوری تجاری
(۰ رای)     (۰ دیدگاه)
نام شهردار
درجه شهرداری
2
سال تاسیس
1390
جمعیت شهر
2738
استان
همدان
شهر
آجین
نشانی
شناسه ملی
وب سایت
شماره تلفن
شماره فکس

درباره شهرداری آجین

شهرداری آجین یکی از سازمان های عضو دایرکتوری تجاری سافت اینجا است و کلیه شرکت ها و کارشناسانی که در شهرداری آجین فعالیت دارند یا شهرداری آجین از محصولات و خدمات آنها استفاده می کند می توانند این سازمان را در رزومه خود ثبت کرده تا در فهرست شرکت ها یا کارشناسان فعال در این سازمان به شمار آمده و در صورت نیاز به خدمات یا محصولات بیشتر، مطلع شوند.

شرکت های فعال در شهرداری آجین

در حال حاضر هیچ شرکتی در رزومه خود شهرداری آجین را ثبت نکرده است یا ممکن است رزومه شرکت های فعال در این شهرداری توسط کارشناسان سافت اینجا و همکاران فاوای شهرداری در حال بررسی باشد.

کارشناسان فعال در شهرداری آجین

در حال حاضر هیچ کارشناسی در رزومه خود شهرداری آجین را ثبت نکرده است یا ممکن است رزومه کارشناسان فعال در این شهرداری توسط کارشناسان سافت اینجا و همکاران فاوای شهرداری در حال بررسی باشد.

موقعیت شهرداری آجین در نقشه