خط تفکیک و پردازش زباله در مقصد راه‌اندازی می‌شود

معاون خدمات شهری شهردار بیرجند گفت: خط تفکیک زباله در مقصد در سایت پسماند بیرجند طی ماه جاری راه‌اندازی می‌شود.

به نقل از ایمنا، محمد محمد زاده با بیان اینکه شهرداری بیرجند از سنوات گذشته پیگیر بازیافت زباله بوده است، اظهار کرد: در حال حاضر در سایت پسماند بیرجند بر روی خط پردازش ۱۵۰ تنی کار می‌کنیم و طبق قرار داد با شرکت سازنده مقرر شد تا خط تفکیک در مقصد در این سایت آبان ماه جاری راه اندازی شود.

وی افزود: هم اکنون این پروژه ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و شهرداری اعتباری حدود ۱۲ میلیارد تومان برای راه اندازی خط و زیر ساخت‌های تفکیک در مقصد هزینه کرده است. معاون خدمات شهری شهردار بیرجند با بیان اینکه در حال حاضر آسفالت این پروژه در حال انجام است، ادامه داد: با اتمام آسفالت پکیج خط تفکیک کامل می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت تفکیک زباله در مبدا، خاطرنشان کرد: این مورد باید توسط آموزش به شهروندان و شرکت‌های جمع آوری زباله صورت گیرد و طبق مصوبه شورای شهر مقرر شد تا تفکیک در مبدا به یک شرکت بومی واگذار شود.