دسترسی شهروندان شهر هوشمند به فناوری‌های تعاملی

کانون تفکر شهر هوشمند دانشگاه یزد، با‌ محوریت "شهروند هوشمند" به صورت مجازی (اسکایپ) تشکیل جلسه داد.

در ابتدای این نشست که روز یکشنبه هفتم دی ماه جاری برگزار شد، دکتر امیر جهانگرد عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد، با ارائه‌ای تحت عنوان "استفاده از فناوری‌های تعاملی برای مدیریت چالش‌های شهری" به تشریح شهر انسان محور و نحوه مشارکت شهروندان در انواع مدیریت‌های شهری پرداخت و گفت: یکی از اهداف شهر هوشمند کمک به مدیریت شهری در تصمیم گیری‌هاست.

حمیدرضا قمی عضو شورای شهر یزد، با اشاره به ویژگی‌های سامانه شهربین مهمترین مشکل در ایجاد شهرهوشمند را عدم پاسخگویی سازمان‌های مرتبط دانست و اذعان داشت: با توجه به معماری و ساختار سازمانی شهرداری، این سازمان آمادگی برای پاسخ‌دهی مناسب در این زمینه را ندارد و باید قبل از ایجاد شهرهوشمند به این مهم اندیشید که این ساختار سازمانی را چگونه به وجود آورد.

قمی با ابراز نگرانی از بایکوت کردن احتمالی برنامه‌های انجام شده درحوزه شهرهوشمند طی دوره‌های بعدی شورا و شهرداری گفت: متاسفانه باور اینکه توسعه شهر فقط به حوزه‌های عمرانی و فیزیکی خلاصه می‌شود، وجود دارد و این تفکر معمولا در مدیریت شهری غالب است که می‌تواند برای برنامه‌های شهرهوشمند خطرناک باشد و باید هوشمند سازی شهر در شهرداری نهادینه شود.

دکتر مهدی فلاح تفتی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه یزد از عدم جلب مشارکت مردم در طرح‌های شهری توسط مدیریت شهری سخن گفت و پیشنهاد کرد: در شهرهوشمند دولت یا مدیریت شهری باید طرح‌هایی را که به مراحل نهایی فرآیند خود رسیده‌اند قبل از تصویب در معرض نظرسنجی افکار عمومی و مردم قرار دهد.

دکتر نجما اسماعیل پور عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد، با استناد به پژوهش‌های صورت گرفته درخصوص بررسی زیر حوزه‌های شهرهوشمند کشور،گفت: حوزه زیرساخت و فناوری، 67 درصد مطالعات را در شهر هوشمند به خود اختصاص داده ولی در حوزه شهروند هوشمند این مطالعات فقط 1.3 درصد است.

وی با اشاره به اینکه رویه‌های سنتی خوبی در شهر یزد وجود دارد، خواستار بررسی و تبدیل این سنت‌ها به روش‌های نوین شد و تعریف شهرهوشمند را امری مهم دانست که باید به صورت محلی و نه جهانی باشد.

دکتر وحید رنجبر عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد، تحلیل گزارش‌ها و نتایج خروجی طرح‌ها را در شهر هوشمند مهمتر از انجام آنها عنوان کرد و اظهار داشت: بهتر است گزارشی از کارهای انجام شده و نتایج آن تهیه تا بتوان جهت‌گیری بهتری نسبت سایر پروژه‌های در دست اقدام در این مسیر داشته باشیم.

مهندس اکرم فداکار معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری یزد با اشاره به اقدامات خوب شهرداری یزد در هوشمند سازی و ایجاد سامانه‌های هوشمند شهری، آن را ناشی از فهم و تفکرات درست در شیوه مدیریت و مشارکت پذیری دانست و با ابراز نگرانی از عدم بکارگیری و تسری بخشی و پایداری کارهای صورت گرفته توسط

شهرداری، اظهار داشت: ممکن است با تغییر احتمالی در سیستم بدنه مدیریت شهرداری و شورای شهر هیچکدام از این کارها تبدیل به الگوی دایمی نشود.
کودکان در شهر هوشمند برای آینده نقش آفرینی می‌کنند

دکتر عاطفه شهبازی مدرس دانشگاه یزد، خواستار برگزاری رویدادهایی در زمینه شهر و شهروند هوشمند برای مشارکت و ارتباط بیشتر مردم با مسئولین شهری و توجه خاص به نقش کودکان در شهر هوشمند شد و گفت: شهر هوشمند با مردم هوشمند، باید شهروند محور باشد و تمام نیازهای شهروندان دیده شود بگونه‌ای که پذیرش آن از سوی شهروندان باید تمرکز اصلی برای تغییر یک شهر به شهر هوشمند باشد.