یکی از موانع توسعه، عدم استفاده از ظرفیت‌های علمی برای برون رفت از مشکلات شهری است

رحیم جافری در همایش ملی توسعه پایدار شهرستان بروجرد که امروز ۲۹ مهرماه به صورت مجازی در دانشگاه آیت‌الله العظمی بروجردی (ره)، برگزار شد، اظهار کرد: بالغ بر ۷۰ درصد جمعیت کشور شهرنشین هستند و ساماندهی سکونتگاه این جمعیت نقض موثری را در رضایت‌مندی این قشر دارد. بیش از ۷۵ درصد جمعیت شهرستان در شهر زندگی می‌کنند و باید به این قشر توجه شود که این شهرستان یکی از بهترین اقلیم‌های زاگرسی است و بارش‌های بی‌نظیر دارد. جاذبه‌های گردشگری و ظرفیت‌های فرهنگی و مذهبی از مسائل مهم برای توسعه یافتگی شهرستان است.

جافری با بیان اینکه بروجرد قدمت تاریخی بالای دارد، اضافه کرد: از نظر موقعیت استراتژیکی شهرستان با سه مرکز استان فاصله مناسبی دارد.ظرفیت‌های فرهنگی مذهبی مانند وجود تشکل‌های مردم نهاد، وجود شخصیت‌های بزرگ مذهبی و علمی، فرهنگ استفاده از دوچرخه و... از ظرفیت‌های شهرستان است. یکی از موانع توسعه در بروجرد عدم استفاده از مراکز علمی و دانشگاه‌ها برای برون رفت از مشکلات است. در شهرستان به باغات تعدی شده و شاهد از بین رفتن این باغات هستیم و باید راهکاری برای حفظ آنان صورت گیرد چرا که همین باغات می توانند منشا تولید محصول و توسعه باشند.

وی اظهار کرد: ضعف بهره‌برداری از ظرفیت بخش خصوصی، پروژه‌های نیمه تمام در شهر و لزوم آسیب‌شناسی در این حوزه، عدم توسعه بسترهای فناوری اطلاعات به منظور حذف کاربری‌های غیرضروری مثل بانک‌ها، ادارات و ... از دیگر موانع توسعه است.