ارتباط مردمی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران در ۲۱ اردیبهشت

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران و مدیران ارشد این معاونت، از طریق مرکز نظارت همگانی ۱۸۸۸ به پرسش ها و درخواست های شهروندان در حوزه اقدامات عمرانی مدیریت شهری پاسخ خواهند گفت.


به گزارش شهر به نقل از پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، مهندس صفا صبوری دیلمی به اتفاق مدیران ارشد معاونت فنی و عمرانی از ساعت ۸,۳۰ تا ۱۱صبح روز سه شنبه بیست ویکم اردیبهشت ماه سال جاری از طریق مرکز نظارت همگانی ۱۸۸۸ و به صورت ویدئو کنفرانس پای صحبت شهروندان تهرانی خواهند نشست تا پاسخگوی پیشنهادات، انتقادات و درخواست های عمرانی آنان باشند.