مانور سنجش آمادگی نیروهای معاونت خدمات شهری در حوزه مناطق و سازمان‌های بحران مدار

علیرضا صحراگرد، مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری مشهد از آمادگی کامل نیروهای خدمات شهری برای خدمت رسانی به شهروندان در نیمه دوم سال جاری خبر داد و اظهار کرد: هدف از برگزاری این مانور، سنجش میزان آمادگی نیروهای معاونت خدمات شهری در حوزه مناطق و سازمان‌های بحران مدار و تیم‌های عملیاتی بود که قرار است در نیمه دوم سال جاری در هنگام نزول بارش باران و برف با انجام عملیات‌هایی نظیر رفع آب‌گرفتگی های احتمالی و زدودن برف و یخ از معابر شهری به شهروندان خدمت‌رسانی کنند.

وی افزود: در این مانور از هر منطقه، دو اکیپ کامل به نقطه برگزاری مانور اعزام شده و توان عملیاتی آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. تجهیزات و نیروهای خدمات شهری همواره به صورت ۲۴ ساعته آماده خدمت‌رسانی به زائران و مجاوران رضوی هستند و با انجام این مانور بار دیگر توان عملیاتی و آمادگی نیروها به مرحله آزمون گذاشته شد.

مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری مشهد تصریح کرد: در شش ماهه دوم سال جاری بیش از پنج هزار نیروی خدمات شهری، ۳۰۰ دستگاه ماشین آلات برف‌روبی و نمک‌پاشی و بیش از ۱۰۰ دستگاه ماشین آلات جمع آوری آب‌های سطحی، به صورت کامل آمادگی انجام عملیات‌های خدمات شهری را خواهند داشت.