دبیرخانه کشوری شهرهای تاب‌آور در شهرداری همدان

به گزارش خبرنگار ایمنا، عضو شورای شهر همدان انتخاب این شهر به عنوان مرکز شهرهای تاب‌آور کشور و ایجاد دبیرخانه کشوری آن در شهرداری همدان را حرکت به سمت برند شدن شهر دانست.

رضوان سلماسی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: انتخاب همدان به عنوان مرکز شهرهای تاب‌آور کشور و ایجاد دبیرخانه کشوری آن در شهرداری همدان یعنی حرکت به سمت برند شدن شهر.

بعد از انتخاب همدان به عنوان پایلوت شهر دوستدار کودک در کشور به عنوان یک برند فرهنگی و اجتماعی، تبدیل شدن به مرکز تاب آوری کشور هم برند کسب شده بعدی بوده و همین باعث افتخار است."