افتتاح سامانه‌ های اطلاعاتی و تحلیلی محیط زیست و توسعه پایدار

معاون راهبری و هماهنگی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران گفت: سامانه‌های اطلاعاتی و تحلیلی محیط زیست و توسعه پایدار با هدف نمایش وضعیت محیط زیست به‌زودی افتتاح می شود.

به نقل از ایسنا، عادل خزایی با اشاره به مفهوم و مولفه‌های شهر هوشمند گفت: یکی از کلیدی‌ترین زیرساخت‌های شهرهای هوشمند، وجود بانک‌های اطلاعاتی بر اساس داده‌های صحیح و معنی‌ دار است که امکان تصمیم‌گیری دقیق و سریع را برای مدیران شهری فراهم می‌سازد. از سویی دیگر این بسترهای اطلاعاتی سبب می‌شود تا تحلیل‌های کارشناسی واقعی‌تر و با قابلیت تصمیم‌سازی موثرتر صورت گیرد.  

معاون راهبری و هماهنگی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار ادامه داد: بر این اساس طی همکاری صورت گرفته بین اداره کل محیط زیست و مرکز آمار و رصد شهری (رصدخانه شهری تهران)، این سامانه‌های اطلاعاتی روی پلتفرم‌های رصدخانه شهری تهران و درگاه اینترنتی شهرداری تهران به اجرا در خواهد آمد.

خزایی افزود: سامانه محیط زیست با هدف نمایش وضعیت محیط زیست بر اساس پارامترهای مختلف آب، خاک، هوا، صوت و تنوع زیستی همچنین وضعیت زیرساخت‌های محیط زیستی در حوزه انرژی پاک، آب و ‌فاضلاب و سامانه‌های سنجش هوا و صوت در مناطق ۲۲گانه برگرفته از اطلس محیط زیست شهر تهران و بانک اطلاعاتی تنوع زیستی شهر تهران راه‌اندازی می‌شود. 

به گفته معاون راهبری و هماهنگی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران شاخص‌های عملکردی مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران در حوزه محیط زیست نیز به عنوان یکی از مهمترین بخش‌های این سامانه اطلاعاتی به‌زودی آغاز به کار خواهد کرد.  

به گزارش روابط عمومی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، وی با اشاره به مسئولیت اداره کل محیط زیست مبنی بر نظارت بر روند دستیابی به اهداف توسعه پایدار شهری، خاطرنشان کرد: سامانه توسعه پایدار بر اساس محورهای ۱۹ گانه توسعه پایدار شهری در حال طراحی است که وضعیت توسعه پایدار شهری را بر اساس روند افزایش و کاهش پایداری در محورهای مختلف شهر تهران نمایش خواهد داد.