فراخوان جذب پژوهشگر پسادکتری ایران پرتغال، شهر هوشمند و IoT

فراخوان جذب پژوهشگر پسادکتری ایران پرتغال، شهر هوشمند و IoT

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک مربوطه در دانشگاه صنعتی سهند مراجعه کنند.