آمادگی شورای شیراز برای اجرای سامانه اطلاعات مدیریت پروژه

 رئیس کمیسیون هوشمندسازی شورای شهر شیراز، از شورای این کلانشهر برای رونمایی از سامانه سیستم اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS) در بهمن ماه خبر داد.

به گزارش ایسنا، لیلا دودمان افزود: سامانه سیستم اطلاعات مدیریت پروژه(PMIS)، یک سامانه جامع است که نقطه آغازین آن مدیریت بودجه سالانه شهرداری بوده و پس از برآورد و تخصیص اعتبار بر اساس ردیف‌های بودجه، مراحل انجام مناقصات و انتخاب مجری ذی صلاح را از طریق سامانه و بر بستر اینترنت انجام داده و پس از عقد قرارداد، همه عملیات عمرانی و کارگاهی در محیط سامانه از طریق داشبورهای مدیریتی و نظارتی مورد رصد و کنترل قرار می‌گیرد.

او ادامه داد: از دستاوردهای این سامانه می‌توان به ساختار فرآیندی و اطلاعات سیستمی آن اشاره کرد که مراحل یک پروژه را از آغاز تا پایان در پی داشته و می‌توان آن را به عنوان ویترین شیشه‌ای پروژه‌های شهرداری تفسیر کرد.

به گفته این عضو شورای شهر شیراز، ویژگی دیگر این سامانه، بهره گیری از GIS با ساختار دانش و هوش سازمانی است به گونه‌ای که تایید صورت وضعیت‌های پروژه از طریق زیر سیستم GIS و مقایسه متره برآوردهای پروژه با احجام مکانی آن انجام می‌شود.

دودمان خاطرنشان کرد: این سامانه در سال ۹۷ در کمیسیون برنامه و بودجه استارت خورد و پس از تشکیل کمیسیون هوشمندسازی، به عنوان یکی از پروژه‌های شاخصاین کمیسیون در دستور کار قرار گرفت که اختصاص بیش از ۱۲ جلسه کمیسیون هوشمندسازی به موضوع PMIS ، تشکیل ۱۰جلسه فنی با اعضای کمیسیون در دفتر معاونت برنامه ریزی و بازدید گروهی اعضای کمیسیون ازروند پیشرفت پروژه، بیانگر اهمیت این پروژه است.

او خاطرنشان کرد: این پروژه نرم افزاری دارای یازده زیرسیستم، بودجه، متره، مناقصه، تامین کنندگان، GIS ، قرارداد، کارگاه، انبار، اسناد، فهرست بها و داشبوردهای نظارتی و گزارش گیری است.

رئیس کمیسیون هوشمندسازی شورای شهر شیراز اضافه کرد: فرآیند استقرار سامانه pmis در حوز های مختلف شهرداری با تاخیر روبه رو بوده و لازم است به سرعت همه اطلاعات پروژه‌های عمرانی شهرداری وصورت جلسات کارگاهی و صورت وضعیت‌های آن در این سامانه وارد شده تا امکان کنترل پروژه‌های شاخص شهرداری به وجود آمده و تا پیش از پایاندوره پنجم شورا به بهره برداری کامل برسد.

دودمان تاکید کرد: نظام تخصیص بودجه و ارتباط آن با چشم انداز و برنامه‌ها و رویکردهای شورا باید از طریق سامانه pmis به عنوان یک ابزار هوشمندسازی قابل کنترل و ارزیابی بوده و بتوان از طریق داشبوردهای نظارتی و گزارش گیری کمیسیون‌ها گزارش کمی پیشرفت هر کدام از ردیف‌های برنامه و بودجه وتخصیص اعتبار لازم و میزان عملکرد و هزینه کرد را کنترل کرد تا زمینه نظارن هوشمند شورا بر عملکرد شهرداری و نظارت هوشمند شهرداری برعملکرد پیمانکاران فراهم شود.

او افزود: همچنین در توسعه سامانه باید نقش نظارتی شهروند نیز در این سامانه تعریف شود تا شهروندان هم با رویکرد شفافیت و هوشمندسازی بتوانند در ادامه شعار نظارت هوشمند کمیسیون هوشمندسازی بر عملکرد شهرداری در اجرای پروژه‌ها نظارت همگانی و دقیق داشته باشند و به اجرای بهینه پروژه‌ها و شفافیت مالی آن تحقق بخشند.

رئیس کمیسیون هوشمندسازی شورای شهر شیراز گفت: با توجه به اهمیت پروژه pmis برای کمیسیون هوشمندسازی و لزوم استقرار فوری آن در حوزه‌های مختلف شهرداری، باید برنامه استقرار آن به نحوی که تا اردیبهشت ۹۹ استقرار کامل انجام شده باشد به این کمیسیون ارائه شود.

دودمان اظهار کرد: نظام مدیریت پروژه‌های شهرداری به منظور همسان سازی فرآیندی وامکان نظارت پذیری دقیق لازم است یکپارچه و در قالب یک سند راهبردی جامع تنظیم و به عنوان یک چارچوب استاندارد تدوین و به دوائر مختلف شهرداری ابلاغ شود.