اعلام ۸۰ مورد تخلفات به کمیته شفافیت شورای اسلامی شهر تهران

رئیس کمیته شفافیت شورای اسلامی شهر تهران از اعلام ۸۰ مورد تخلفات به کمیته شفافیت شورای اسلامی شهر تهران خبر داد و گفت: عمده تخلفات مربوط به مجوزهای غیر قانونی برای ساخت و ساز بوده است.

به نقل از مهر، احمد صادقی رئیس کمیته شفافیت شورای اسلامی شهر تهران در مورد ارائه گزارش رسیدگی به وقوع تخلفات در مناطق و سازمان‎‌ها در شهرداری تهران اظهار کرد: در چهاردهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران طی نطقی نسبت به وقوع تخلفات در شهرداری تهران متذکر شدم و در همین زمینه از همکاران در شهرداری تهران و همشهریان عزیز خواستم تا از طریق ارسال پیامک و یا از طریق شبکه‌های مجازی داخلی و مرسوم به شماره تلفن اعلام شده از سوی بنده، تخلفات را به کمیته شفافیت شورای اسلامی شهر تهران گزارش دهند.

وی در ادامه افزود: در همین زمینه با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته، از تاریخ اعلام شده شماره تلفن تا امروز نزدیک ۸۰ مورد تخلفات به کمیته شفافیت شورای اسلامی شهر تهران گزارش شده است که نشان می‌دهد همکاران در شهرداری تهران و شهروندان به دنبال شفافیت در شهرداری تهران هستند.

رئیس کمیته شفافیت شورای اسلامی شهر تهران افزود: بر اساس گزارشات بیشترین تخلفات مربوط به حوزه شهرسازی بوده است که در اکثر موارد صدور مجوزهای غیر قانونی برای ساخت و ساز بوده است.

صادقی با اشاره به ارائه گزارش توسط شهروندان گفت: خوشبختانه پس از اعلام شماره تلفن برای ارسال تخلفات، شهروندان نیز در راستای شفافیت کمک شایانی در زمینه برخورد با تخلفات به کمیته شفافیت شورای اسلامی شهر تهران کردند؛ همچنین لازم به ذکر است که تمامی گزارشات پس از بررسی همکاران در کمیته شفافیت شورای اسلامی شهر تهران به شهردار تهران انتقال داده می‌شود تا شهرداری تهران پیگیری تخلفات را انجام دهد.

رئیس کمیته شفافیت شورای اسلامی شهر تهران گفت: برخورد با فساد باید از حالت نمایشی خارج شده و سریع السیر اتفاق بیافتد و بی واسطه به اطلاع مسؤولین برسد؛ همچنین شورای اسلامی شهر تهران به دنبال شفافیت است و برای این موضوع کمیته شفافیت شورای اسلامی شهر تهران تمام تلاش خود را خواهد کرد و این موضوع نیازمند همکاری شهروندان و همکاران ما در شهرداری تهران است.