الزام شهرداری تهران به ایجاد لایه فعالیت‌های دانش بنیان در پایتخت

طرح «الزام شهرداری تهران به ایجاد لایه فعالیت‌های دانش بنیان و نوآورانه در شهر تهران» و تعیین دستورالعمل برای این فعالیت ها رای آورد.


به گزارش خبرنگار مهر، طرح «الزام شهرداری تهران به ایجاد لایه فعالیت‌های دانش بنیان و نوآورانه در شهر تهران» در جلسه امروز شورای شهر تهران با توضیحات ابتدایی زهرا نژادبهرام انجام شد.

وی با اشاره به اینکه ما با سطح تازه ای از فعالیت‌ها دانش بنیان‌ها در سطح شهر مواجه هستیم، گفت: فعالیت استارت آپها با رویکرد دانش محورانه شکل می‌گیرد و تمایل دانش آموختگان و سرمایه گذاران را در سطح شهرها بیشتر کرده است.

وی ادامه داد: این پراکندگی منجر به آشفتگی در بافت شهری شده و دانشگاه‌های حامی تحت عنوان نواحی نوآوری و رشد و توسعه ورودهای جدی داشته‌اند.

این عضو شورای شهر ابراز داشت: مدیریت شهری باید یک جمع بندی برای تهیه دستورالعمل و حفظ ساختار شهری داشته است.

نژادبهرام با بیان اینکه این موضوع در طرح تفصیلی به روشنی مورد توجه قرار نگرفته و با توجه به مصوبه شورای عالی شهرسازی در خصوص ضوابط مکان یابی در محدوده شهرها این طرح تهیه شده تا ضوابطی تهیه شود و دستورالعمل فعالیت شرکت‌ها تعیین شود. گفت: جلسات متعددی از سوی کمیسیون شهرسازی انجام شده است. اما نقص کار در این است که در طرح تفصیلی ضابطه‌ای وجود ندارد در حالی که ما با تعداد زیادی از این موسسات وجود دارد.

وی ادامه داد: فعالیت این موسسات در بافت مسکونی باعث شده دانشگاه‌ها به سمت مداخله جویی در بستر مسکونی رفته‌اند که در کیفیت زندگی در این بخش‌ها تاثیر گذاشته است.

رسولی از نژادبهرام پرسید: شورای شهر تهران که در وهله اول موظف است در دوگانه حقوق خصوصی و عمومی، سمت بخش خصوصی باشد، با استفاده از چه جایگاه و مستندات قانونی بنا دارد شهردار را موظف به تدوین دستور العمل نسبت به استقرار شرکت‌ها و بنگاه‌های دانش بنیان در کاربری مسکونی کند.

وی با اشاره به اینکه در دستور قبلی هم گفته است که حضور این واحدها باعث هرج و مرج می‌شود گفت: ما نباید بدون توجه به حقوق خصوصی ساکنان اجازه دهیم، مناطق مسکونی تبدیل به محل استقرار شرکت دانش بنیان بشود.

این عضو شورای شهر تاکید کرد: اگر شورای شهر صالح به اجرای قانونگذاری باشد که به نظر من نیست، با این نوع قانونگذاری ها به نظر من باعث هرج و مرج و تضییع حقوق خصوصی می‌شود.

نژادبهرام پاسخ داد: اشاره کردم که تنها در پهنه‌های M و S در این طرح این دیده شود.

هاشمی گفت: زمینه دانش بنیان‌ها خیلی وسیع است، حواسمان باشد که کل شهر را دچار مشکل نکنیم.

میرلوحی در موافقت با این طرح گفت: در گذشته تا محدوده ۱۲۰ کیلومتری امکان استقرار واحدهای تولیدی نبود اما فعالیت‌های این چنینی این مشکلات را نداشته است.

وی ادامه داد: در دنیا یک انقلابی در کسب و کار در حال رخ دادن است و شهر تهران به دلیل بی سامانی در این حوزه دچار مشکل شده است درحالیکه با روی کار آمدن این استارت آپها شهرهای جدیدی با ظرفیت‌های فراوان ایجاد می‌شود.

وی افزود: یک سوم برنامه سوم شهر تهران مربوط به شهر هوشمند است، در ۲۲ منطقه تهران از حیث تقسیم کار تفاوتی ندارند و اگر بتوانیم میان دانشگاه‌ها و محلات و مناطق و کسب و کار نقطه طلاقی پیدا کنیم موفق می‌شویم.