گام مهم توسعه روستایی با اشتراک تجربیات موفق و همکاری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با موسسات بین‌المللی

معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: بهره‌گیری از تجربیات موفق سایر کشورها در زمینه برنامه‌ریزی و مدیریت روستایی و اجرای طرح‌های توسعه روستایی، می‌تواند رهیافت‌های جدیدی را برای اجرای برنامه‌های ملی ایجاد نماید.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، علی قربانی با بیان مطلب فوق گفت: البته با توجه به تفاوت‌های فرهنگی و ویژگی های خاص روستاهای کشور، لازم است شیوه‌ها و روش‌های سایر کشورها با حفظ شاخص‌ها و عناصر هویت روستاهای کشور بومی شود.

وی افزود: با توجه به سابقه طولانی موسسه همکاری‌های بین‌المللی ژاپن (جایکا) با سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها کشور در زمینه مسایل مختلف توسعه شهری و پس از بررسی‌های صورت گرفته، اولین جلسه هماهنگی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و تجربیات این موسسه در زمینه توسعه روستایی برگزار شد.

دکتر قربانی همچنین در خصوص مباحث جلسه نیز گفت: در این جلسه که با حضور مدیر موسسه یاد شده در ایران و هماهنگ کننده آموزش و برنامه‌ریزی آن برگزار شد، ابتدا ضمن بررسی زمینه‌های همکاری مشترک، ویژگی‌های روستاهای ایران و سابقه برنامه‌ریزی روستایی در ایران تشریح و سپس توسط مدیر موسسه، اقدامات و طرح‌های اجرا شده توسط موسسه مذکور در سایر کشورها و تجربیات کشور ژاپن در زمینه توسعه روستایی بیان و مقرر گردید دوره‌های آموزشی و ترویجی در زمینه توسعه روستایی با توجه به وضعیت روستاهای ایران طراحی و پیشنهاد شود.

شایان ذکر است در این جلسه علی قربانی معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به تشریح اهمیت مشارکت ذینفعان در امر توسعه پرداخت و مشارکت را به عنوان قلب توسعه دانسته و عنوان نمود که تجربه شکل‌گیری شوراهای اسلامی روستا و دهیاری‌ها از موفق‌ترین تجارب در زمینه مشارکت مردم در امر توسعه در طول تاریخ برنامه‌ریزی کلان در کشور می‌باشد. در پایان جلسه نیز مدیر دفتر موسسه همکاری‌های بین‌المللی ژاپن نیز اظهار امیدواری کرد که با اشتراک تجربیات موفق، دو کشور بتوانند در زمینه توسعه روستایی نیز همکاری‌های مستمری داشته باشند.