لایحه «بانک زمین» شهرداری تهران ارائه شود

رئیس کمیسیون شهر سازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران نسبت به تأخیر در ارائه لایحه بانک زمین شهرداری تهران به شورای اسلامی شهر تذکر داد.

به نقل از ایمنا، مهدی عباسی در جلسه امروز (سه شنبه) شورای شهر تهران با بیان اینکه در طرح جامع و تفصیلی به موضوع مدیریت اراضی ذخیره توسعه نوسازی شهر توجه و پرداخته شده تا در راستای تأمین خدمات شهری و همچنین مدیریت اراضی سهم شهرداری که بواسطه اجرای قوانین از جمله تفکیک اراضی حاصل می‌شود، مورد استفاده قرار گیرند اظهار کرد: شورای اسلامی شهر تهران در مصوبات خود به منظور عملیاتی شدن این مهم ساز و کار موسوم به ایجاد «بانک زمین» در شهرداری تهران را پیش بینی و مصوب کرد.

وی افزود: به شهرداری تهران به منظور تحقق پذیری هر چه بیشتر خدمات عمومی و بهره برداری از املاک و اراضی سهم شهر با اولویت تأمین سرانه‌های خدمات عمومی و همچنین اعطای زمین معوض املاک در تأمین خدمات از طریق ساز و کار موسوم به بانک زمین ارائه شیوه نامه اجرایی بانک مذکور به شورا جهت بررسی و تصویب تکلیف شد که تاکنون این مهم توسط شهرداری تهران محقق نشده است.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران گفت: با توجه به اتمام مهلت مقرر در مصوبات و ضرورت ایجاد بانک زمین برای بکار گیری هدفمند منابع جهت تأمین سرانه‌های خدماتی شهر تهران، تسریع در انجام تکالیف توسط شهرداری ضروری است.