گره های ترافیکی خیابان شریعتی باز شد

گره‌های ترافیکی خیابان شریعتی با اجرای طرح‌های اصلاح هندسی در تقاطع‌های بلوار صبا، پل رومی و میرزا پور ساماندهی شد.


به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خردمند معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه یک اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین اقدامات ترافیکی، ساماندهی معابر شهری جهت تسهیل در تردد خودروها است که رضایت شهروندان را در بر دارد و باعث کاهش ترافیک، آلودگی هوا و آلودگی صوتی و صرفه جویی در زمان می‌شود به همین منظور معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه یک با همکاری پلیس راهور اقدام به انسداد رفیوژ میانی تقاطع خیابان شریعتی-پل رومی و احداث دوربرگردان در این خیابان ابتدای خیابان شهید میرزاپور نمود.

وی گفت: در راستای ساماندهی ترافیک در خیابان شریعتی تقاطع پل رومی به خصوص ورودی خیابان پل رومی به خیابان شریعتی به دلیل تعدد مسیرهای ورودی به تقاطع، رفیوژ میانی خیابان شریعتی در محل پل رومی با هدف رعایت اصول ایمنی، به صورت موقت و با خشکه چینی مسدود شد.

معاون شهردار منطقه یک افزود: خودروها جهت تردد در مسیر خیابان شریعتی شمال و بلوار صبا از دوربرگردان موقت جدید الاحداث واقع در تقاطع خیابان شریعتی با خیابان شهید میرزاپور (سهیل سابق) استفاده نمایند.

خردمند گفت: جهت رفاه حال شهروندان، شهرداری منطقه یک اقدام به تعریض راستگرد خیابان شریعتی شمال به شهید میرزاپور و دوربرگردان موقت جنوب به جنوب در محل فوق نیز نمود.