سامانه پژوهش یار در راستای یکپارچه سازی پژوهش های شهری

برای ارتقاء کیفیت اداره شهر، پژوهش محوری و خرد باوری یک بنیان کلیدی است. اگر اداره شهر مبتنی بر خرد علمی باشد نظام بهره وری در آن نیز ارتقاء پیدا می کند.


به گزارش شهر به نقل از روابط عمومی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، نشست بر خط معرفی سامانه پژوهشیار با حضور محمد حسین بوچانی، رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران و کاربران سامانه پژوهشیار برگزار شد.

محمد حسین بوچانی با تقدیر و تشکر از کاربران فعال سامانه پژوهشیار و ترغیب دیگر بخش های شهرداری گفت: این اقدام در راستای دانش بنیان کردن مدیریت شهری و ارتقای سطح مدیران شهر صورت گرفته است. بوچانی با تاکید بر اینکه بحث پژوهش در نهاد اجرایی شهرداری تهران به مراتب متفاوت تر از دیگر سازمان ها است، گفت: برای ارتقاء کیفیت اداره شهر، پژوهش محوری و خرد باوری یک بنیان کلیدی است. اگر اداره شهر مبتنی بر خرد علمی باشد نظام بهره وری در آن نیز ارتقاء پیدا می کند.

او در ادامه با اشاره به نهادینه شدن سامانه پژوهشیار از لحاظ حقوقی در تبصره ۲۶ بودجه شهرداری تهران افزود: خوشبختانه سامانه پژوهشیار در پایان این دوره از مدیریت شهری به یک جایگاه مناسب در بخش بودجه شهرداری تهران رسیده است و استمرار حقوقی پیدا کرده است. این امر به پایداری و ماندگاری و انسجام بخشی حوزه پژوهش در بدنه داخلی شهرداری تهران انجامید.

او افق های روشن تری برای سامانه پژوهشیار پیش بینی کرد و افزود: شرط شکوفایی و اثرگذاری این سامانه مشارکت فعال تمامی همکاران در دیگر حوزه های شهرداری تهران است. همچنین در جهت افزایش بهره وری منابع انسانی لازم است برای کاربران دوره های آموزشی کاربردی برگزار شود که مهارت افزایی کارمندان در استفاده از سامانه ها منجر به تسهیل امور و کیفیت خدمات خواهد شد.

رییس مرکز مطالعات و پژوهش های شهری تهران با تاکید بر ساماندهی پژوهش های مناطق ۲۲ گانه شهرداری افزود: احکامی که بر کاربران برتر صادر شده است بار مسئولیت آنان را سنگین تر می کند. به این معنی که همه بخش های شهرداری تهران ملزم به ثبت تمام عناوین پژوهشی در این سامانه می باشند.

او در ادامه افزود: در رابطه با یکپارچه سازی و ممانعت از موازی کاری در حوزه پژوهش و مطالعات در شهرداری تهران مسیر طولانی را پیش رو داریم. انتظار می رود در سال ۱۴۰۰ همکاران سامانه پژوهشیار با یک هدف جدی تر، هر چه بیشتر در کاربردی کردن مطالعات، همکاری های لازم را داشته باشند.

در ادامه این نشست هاشم آرام، مدیریت طرح و برنامه و سیاست گذاری امور پژوهشی نیز در خصوص اهداف راهبردی راه اندازی سامانه پژوهشیار گفت:

سامانه پژوهش یار شهرداری تهران از سال ۹۲ به منظور ایجاد وحدت رویه و هماهنگی اطلاعات و پژوهش های شهری و راه اندازی، ارتقاء و توسعه یافت. در ابتدا سامانه به عنوان ابزار نظام نامه پژوهشی شهرداری تهران راه اندازی شد و در حوزه های مختلف مطالعاتی و پژوهشی و ضرورت برقراری ارتباط پژوهشی فعالیت می کرد ساختار سامانه مطابق با ضرورت ها و الزامات برنامه ریزی و هم افزایی فعالیت های مطالعاتی و پژوهشی بسط و توسعه یافته است.

او در ادامه در پاسخ به سوالات کاربران گفت: یکی از دلایل تاخیر در تایید عناوین پژوهش های ثبت شده در سامانه پژوهشیار مدت زمان از لحظه ثبت تا تعیین و تایید بودجه و تخصیص اعتبار است که عموما تا آذر ماه به طول می انجامد.

او با تاکید بر حمایت معنوی از پروژه های دانشجویی ادامه داد: در چاپ و انتشار این تحقیقات دانشجویی همکاری خواهیم داشت و در جهت بهبود روند بهره برداری و مشخص شدن معایب و محاسن این سامانه نشست هایی با کاربران برگزار شده است.