Planning and Urban Design Standards

Planning and Urban Design Standards
نویسندگان: FREDERICK R. STAINER ,KENT BUTLER

موضوع: ‎ طراحی شهری
ناشر: ‎ Wiley
تاریخ انتشار: 2008
تعداد صفحات: ‎ 1461صفحه 

درباره کتاب
استانداردهای برنامه ریزی و طراحی شهری، نسخه دانشجویی یک جلد معتبر و قابل اعتماد است که برای آموزش بهترین شیوه ها و دستورالعمل های برنامه ریزی و طراحی شهری به دانشجویان طراحی شده است.

این نسخه دانشجویی که برای برآوردن نیازهای جدی دانش آموزان ویرایش شده است، دارای بیش از 1400 تصویر آموزنده است و شامل جدیدترین قوانین برای طراحی و ارزیابی هرگونه کاربری زمین از کاشت های خیابانی تا زیرمجموعه های جدید است. دانش آموزان برای درک تمام اطلاعات عملی در مورد جنبه های فیزیکی برنامه ریزی و طراحی شهری که باید بدانند، به این کتاب مراجعه می کنند: از جمله:
* برنامه ریزی و برنامه ریزی
* برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
* انواع ساختمان
* حمل و نقل
* خدمات رفاهی
* پارک ها و فضای باز، کشاورزی و جنگلداری
* مکان ها و مناطق
* ملاحظات طراحی
* پیش بینی ها و تجزیه و تحلیل تقاضا
* ارزیابی اثرات
* نقشه برداری
* مبانی حقوقی
* حفاظت و استفاده مجدد از مدیریت رشد
* توسعه اقتصادی و املاک

دریاره نویسندگان
انجمن برنامه ریزی آمریكایی؛ سازمانی غیرانتفاعی، عمومی و تحقیقاتی مستقر در شیکاگو است که نماینده 30،000 برنامه ریز، مقامات و شهروندان فعال در امور برنامه ریزی شهری و روستایی است.

FREDERICK R. STAINER رئیس دانشکده معماری دانشگاه تگزاس در آستین است. او در هیئت های مشورتی استانداردهای برنامه ریزی و طراحی شهری و استانداردهای گرافیکی معماری حضور دارد.

KENT BUTLER؛ دانشیار پژوهش و رئیس برنامه ریزی در دانشکده معماری دانشگاه تگزاس در آستین است.

سایر آثار
Modern Libraray Classics
The Living Landscape

نمونه سایت های تهیه کتاب
Amazon