فصلنامه دانش شهرسازی

موضوع :مدیریت شهری، برنامه ریزی شهری، طراحی شهری

ناشر: دانشگاه گیلان

دوره انتشار:  فصلنامه

نوع مجله:  علمی و پژوهشی

زبان مجله: فارسی- انگلیسی

صاحب امتیاز: دانشگاه گیلان

مدیر مسئول: دکتر امیر رضا کریمی آذری

سردبیر: دکتر نادر زالی

نوع دسترسی: دسترسی آزاد برای عموم

سال شروع انتشار: 1396

وب سایت: https://upk.guilan.ac.ir

 

  فصلنامه «دانش شهرسازی» بر اساس مجوز وزارت علوم تحقیقات و فناوری انتشار و از شماره بهار 1397 با رای کمیسیون محترم بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موفق به اخذ اعتبار علمی شده است و تلاش می کند تا با پیگیری اهدافی مشخص به یکی از پایگاه های معتبر علمی در حوزه مدیریت شهری تبدیل شود.
به دلیل گستره موضوعی علم شهرسازی و تعدد مجلات این حوزه علمی، با هدف تکمیل حلقه مفقوده دانش شهرسازی و تقسیم کار بین مجلات علمی برای توسعه هدفمند دانش شهرسازی، این مجله ماموریت اصلی خود را مباحث نظری شهرسازی عنوان کرده است.

این فصلنامه سرفصل‌های زیر را به عنوان اهداف خود برگزیده است:

- بومی سازی دانش نظری شهرسازی با مختصات جامعه شهری ایرانی
- جریان سازی علمی شهرسازی دانش بنیان مبتنی بر نظریه ها و اندیشه های بومی
- بسط نظریه پردازی در شهرسازی با تاکید بر انتشار اندیشه های بدیع و نظری
- تلاش برای هم افزایی دانش شهرسازی با سایر علوم مرتبط بخصوص آینده پژوهی، جامعه شناسی، جغرافیا، اقتصاد و مدیریت

این مجله در پایگاه استنادی علوم کشورهای اسلامی (ISC)، در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)، بانک نشریات کشور (Magiran) نمایه می شود. 

همچنین در ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی در سال 1398 از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نشریه دانش شهرسازی حائز رتبه «الف» شده است.

 https://www.linkedin.com/in/urban-planning-knowledge-1853341a1/  

 https://twitter.com/UPK2017