اینفوگرافی فضای سبز شهر تهران چقدر است؟

بر اساس آمار، تهران در مجموع دو هزار و ۲۷۷ باب بوستان دارد که مساحت آن‌ها در حالت کلی به پنج هزار و ۹۴۹ هکتار می‌رسد. همچنین مساحت فضای سبز معابر شهری در تهران هشت هزار و ۲۵۳ هکتار بوده و کمربند سبز پیرامون شهر هم ۴۲ هزار و ۸۵۲ هکتار مساحت دارد. اینفوگرافی زیر تخمین فضای سبز تهران را نشان می دهد.

منبع
دروازه تهران