اینفوگرافی آمار تولید زباله در تهران

اینفوگرافی پیش رو، آمار تولید زباله در تهران و اهمیت کاهش تولید زباله پلاستیکی را نشان می دهد.

منبع
دروازه تهران