سه‌ گانه مبارزه با فساد در مدیریت شهری شیراز

نائب رئیس شورای اسلامی شهر شیراز از سومین پروژه شورای پنجم و شهرداری شیراز در راستای مبارزه با فساد در سیستم مدیریت شهری شیراز خبر داد.


به نقل از  ایمنا، ابراهیم صبوری در صفحه اینستاگرام خود با اشاره به رونمایی از سامانه هوشمندسازی و مدیریت الکترونیک شهرداری شیراز، نوشت:

"وقتی از شفافیت می‌گوئیم دقیقاً از چه چیزی حرف می‌زنیم؟ بعد از سامانه شفافیت و مدیریت تعارض منافع، سامانه اطلاعات مدیریت پروژه سومین گام شورای پنجم و شهرداری شیراز در مسیر مبارزه با فساد در سیستم مدیریت شهری شیراز است. "