سرمایه‌ گذاری میلیاردی آلمان برای توسعه مناطق روستایی

مدیران ایالت آلمانی نیدر زاکسن، قصد دارند در بازه زمانی سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۷، مبلغ یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون یورو برای توسعه پایدار مناطق روستایی هزینه کنند.


به گزارش ایمنا، اغلب مقامات رسمی در نقاط مختلف دنیا، توسعه شهرها را مورد توجه قرار می‌دهند و بهبود وضعیت روستاها را نادیده می‌گیرند اما اخیراً، برنامه‌ریزان در شهرهای مختلف آلمان به توسعه روستایی نیز روی آورده و در این راستا، اقداماتی مؤثر انجام داده‌اند.

برنامه‌ریزان نیدر زاکسن از سرمایه‌گذاری میلیاردی در توسعه پایدار روستاهای سراسر ایالت خبر داده و ادعا کرده‌اند که طی بازه زمانی سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۷، مناطق اطراف شهرها تغییرات قابل توجهی را تجربه خواهد کرد در واقع مبلغ یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون یورو برای توسعه روستاها در نظر گرفته شده است که این مقدار به میزان ۵۰ میلیون یورو بیشتر از هزینه سالانه خواهد بود.

مقامات نیدر زاکسن از اولویت دهی اجرای پروژه‌های زیست محیطی و دوستدار آب و هوا طی چند سال آینده خبر داده و اظهار کرده‌اند که تمام تلاش خود را برای حفظ طبیعت مناطق روستایی به کار خواهند گرفت به ویژه، بهبود وضعیت کشاورزی و افزایش تولید محصولات غذایی مورد توجه مدیران ایالت قرار خواهد گرفت و اقداماتی در راستای ایجاد رقابت بین کشاورزان صورت می‌گیرد.

مشارکت روستاییان در توسعه پایدار مناطق زندگی خود نیز از دیگر برنامه‌های مدیران نیدر زاکسن به شمار می‌رود که البته در نظر دارند برای رسیدن به این هدف، کارگاه‌های آموزشی متعددی برگزار کنند تا مردم بتوانند با اصول بهبود شرایط روستایی آشنا شوند.

انجام فرآیندهای کشاورزی و باغداری در روستاهای نیدر زاکسن بیش از گذشته بر اساس رویکردهای دوستدار محیط زیست صورت خواهد گرفت و تکنولوژی نیز نقش مهمی در این زمینه ایفا خواهد کرد. نوع آبیاری محصولات متفاوت با گذشته انجام خواهد شد و تامین امنیت جانوران نیز در اولویت برنامه‌های مدیریت روستایی قرار خواهد گرفت.