شهر جدید سهند، شهر هوشمند می شود

زیرساخت های هوشمندسازی شهر جدید سهند در نشستی با حضور دکتر بختیاری معاون مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی، دکتر رشید اقدم مسئول پروژه شهر هوشمندسازی این مرکز، دکتر عباس مصطفوی مدیرعامل و دکتر پناهی نائب رئیس و مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند در شرکت عمران سهند بررسی شد.

به گزارش شرکت عمران شهر جدید سهند، در این نشست مقرر شد پس از تدوین نقشه راه شهر هوشمند برای شهر جدید سهند و تبیین شهر هوشمند و مولفه های مربوط به آن، زیر ساخت های الکترونیکی و امادگی الکترونیکی شهر جدید سهند که یکی از بسترهای اساسی هوشمند سازی شهر می باشد مورد بررسی قرار گرفته و وضعیت موجود کلیه سیستم ها، شبکه ها و ارتباطات و زیرساخت های الکترونیکی سهند استخراج شود.

همچنین در این جلسه مقرر شد ویژگی شهرهای هوشمند در جهان و تجربیات اخیر جهانی در زمینه شهر هوشمند تشریح و روند هوشمند سازی در شهرهای جدید بررسی و در شهر جدید سهند اجرا و در راستای هوشمند سازی شهر جدید سهند پس از تحلیل شرایط و تفسیر وضعیت موجود، راهبردها مشخص شده و نقشه راه برای افق 1420تنظیم می گردد.

در این نشست مقرر شد برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای هوشمندسازی مشخص و راه حل ها و همچنین پیشنهادها برای آینده شهر هوشمند شهر جدید سهند تدوین و تنظیم و در دستور کار شرکت عمران شهر جدید سهند و سایر ادارات سهند قرار گیرد.

پس از طی مراحل فوق و تامین زیرساخت ها شهر سهند به عنوان شهر هوشمند در شهرهای جدید کشور معرفی می شود که در صورت تحقق این مهم، برنامه های اقتصاد هوشمند و نیز زندگی و حکمروایی و مدیریت هوشمند، محیط زیست و انرژی پاک هوشمند در شهر جدید سهند پیاده خواهد شد.

شایان ذکر است شهر هوشمند به شهری گفته می‌ شود که براساس آخرین نظریه‌ های تکامل یافته مدیریت شهری بر پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات، داری شش معیار اصلی حکمروایی هوشمند، شهروند هوشمند، محیط زندگی هوشمند، اقتصاد هوشمند، حمل و نقل هوشمند و انرژی هوشمند باشد.

در واقع شهر هوشمند منطقه ای شهری است که از انواع مختلف سنسورهای الکترونیکی برای جمع ‌آوری اطلاعات و تحلیل آن ‌ها استفاده می ‌کند که این اطلاعات برای مدیریت دارایی ‌ها و منابع شهری کارآمد است.

این پروسه شامل اطلاعات جمع ‌آوری شده از شهروندان، دستگاه ‌ها و منابع شهری است که پردازش و تجزیه و تحلیل می‌ شود تا به نظارت و مدیریت ترافیک و حمل و نقل، سیستم، نیروگاه، آب، تأمین شبکه های، زباله، مدیریت، قانون اجرای سیستم ‌های اطلاعاتی و مدارس و کتابخانه‌ ها و بیمارستان ‌ها و دیگر خدمات اجتماعی کمک کند.

ایده شهر هوشمند، ادغام فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و دستگاه‌ های مختلف متصل به شبکه (اینترنت اشیاء یا IOT) برای بهینه ‌سازی بهره‌ وری از خدمات و کاربری ‌های شهری و اتصال آن به شهروندان است.

تکنولوژی شهر هوشمند اجازه می ‌دهد تا مسوولان یک شهر با جامعه و زیرساخت‌ های شهری و نظارت بر آنچه اتفاق می ‌افتد و آنچه در حال تحول است، تعامل مستقیم پیدا کنند.

شهر هوشمند شیوه ای برای توسعه شهر پایدار است و این امکان وجود دارد که با پیمودن راهی طولانی و با استفاده از روش های سنتی به شهری پایدار رسید اما به هر حال راه کارهای مبتنی بر تکنولوژی که بخشی تفکر شهر هوشمند است اجتناب نا پذیر است. به این ترتیب شهر هوشمند همان اهداف شهر پایدار را خواهد داشت و با هم در یک مسیر طی طریق خواهند کرد. در زمان حاضر برخی شهرها به‌ طور فعال در حال حرکت به سمت اجرایی کردن تدابیر هوشمندسازی هستند. برای نیل به شهر هوشمند ابتدا باید زمینه های تحقق شهر الکترونیک فراهم شده و اشیاء و المان های شهری به اینترنت اشیا مجهز شود. در صورت هوشمند شدن شهر جدید سهند سرمایه گذاری، تولید، اشتغال، گردشگری و اقتصاد سهند تحول شگرفی خواهد یافت.