فهرست شرکت های عضو دایرکتوری تجاری سافت اینجا

نتیجه جستجو: 102 مورد


مالی و اداری
شهرسازی و مدیریت شهری
اتوماسیون اداری و پورتال
ابزارهای مدیریتی
حوزه های تخصصی سازمانی
عمرانی و مهندسی عمران
اینترنت اشیاء
خدمات نرم افزاری
سخت افزار و تجهیزات


فعال در حوزه انفورماتیک
(۰ رای)
(۰ دیدگاه)
شیراز

زیر ساخت رایانش ابری
(۰ رای)
(۰ دیدگاه)
تهران

فعال در حوزه انفورماتیک
(۰ رای)
(۰ دیدگاه)
نامشخص

فعال در حوزه انفورماتیک
(۰ رای)
(۰ دیدگاه)
مشهد

فعال در حوزه انفورماتیک
(۰ رای)
(۰ دیدگاه)
تهران

آرشیو الکترونیک اسکن و بایگانی اسناد
(۰ رای)
(۰ دیدگاه)
تهران

تولید کننده نرم افزارهای مدیریت شهری و شهرسازی
(۰ رای)
(۰ دیدگاه)
تهران

فعال در حوزه انفورماتیک
(۰ رای)
(۰ دیدگاه)
تهران

راهکار هوشمند بیدا
(۰ رای)
(۰ دیدگاه)
تهران

نرم افزار کتابخانه ای
(۰ رای)
(۰ دیدگاه)
تهران