فهرست شرکت های عضو دایرکتوری تجاری سافت اینجا

نتیجه جستجو: 102 مورد


مالی و اداری
شهرسازی و مدیریت شهری
اتوماسیون اداری و پورتال
ابزارهای مدیریتی
حوزه های تخصصی سازمانی
عمرانی و مهندسی عمران
اینترنت اشیاء
خدمات نرم افزاری
سخت افزار و تجهیزات


فعال در حوزه انفورماتیک
(۰ رای)
(۰ دیدگاه)
تهران

پارکینگ هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا
(۰ رای)
(۰ دیدگاه)
تهران

رصد، پایش و داده کاوی اخبار، شبکه های اجتماعی و رسانه ها
(۰ رای)
(۰ دیدگاه)
تهران

خدمات ابری و دیتا ماینینگ
(۰ رای)
(۰ دیدگاه)
تهران

نرم افزار جامع ذیحسابی
(۰ رای)
(۰ دیدگاه)
تهران

فعال در حوزه انفورماتیک
(۰ رای)
(۰ دیدگاه)
شیراز

فعال در حوزه انفورماتیک
(۰ رای)
(۰ دیدگاه)
تهران

اپلاینس زیرساخت کلید عمومی
(۰ رای)
(۰ دیدگاه)
تهران

برنامه مدیریت درمانگاهها و کلینیک های درمانی شهرداری
(۰ رای)
(۰ دیدگاه)
تهران

محصولات inspur
(۰ رای)
(۰ دیدگاه)
تهران