فهرست شرکت های عضو دایرکتوری تجاری سافت اینجا

نتیجه جستجو: 102 مورد


مالی و اداری
شهرسازی و مدیریت شهری
اتوماسیون اداری و پورتال
ابزارهای مدیریتی
حوزه های تخصصی سازمانی
عمرانی و مهندسی عمران
اینترنت اشیاء
خدمات نرم افزاری
سخت افزار و تجهیزات


سامانه جامع ارزیابی عملکرد شهرداری
(۰ رای)
(۰ دیدگاه)
تهران

خدمات انفورماتیک
(۰ رای)
(۰ دیدگاه)
تهران

نرم افزار Bpms جریان، نرم افزار داشبورد مدیریتی رامیکس
(۰ رای)
(۰ دیدگاه)
تهران

فعال در حوزه انفورماتیک
(۰ رای)
(۰ دیدگاه)
تهران

فعال در حوزه انفورماتیک
(۰ رای)
(۰ دیدگاه)
تهران

پلتفرم کارت شهروندی، POS، کیوسک
(۰ رای)
(۰ دیدگاه)
تهران

مپسا و تنخواه گردان
(۰ رای)
(۰ دیدگاه)
تهران

سیستم های تردد، حضور و غیاب
(۰ رای)
(۰ دیدگاه)
تهران

هسته اینترنت اشیا گیت وی
(۰ رای)
(۰ دیدگاه)
تهران

فعال در حوزه انفورماتیک
(۰ رای)
(۰ دیدگاه)
تهران