هلسینکی فضای بیشتری به دوچرخه‌سواران می‌دهد

به نقل از ایمنا، تصمیم برای تغییر مسیرها پس از آن انجام شد که مقامات پایتخت فنلاند برای یافتن خیابان‌های مناسب دوچرخه‌سواران پژوهشی را انجام دادند. یافته‌های این مطالعه نشان داد که ۱۵۰ خیابان در مناطق حومه‌ای معیارهای لازم دوچرخه‌سواری را برآورده می‌کند. برای حمایت بیشتر از دوچرخه‌سواران، تغییراتی در خیابان‌ها و مناطقی اعمال شد که محدودیت سرعت آن‌ها ۳۰ کیلومتر در ساعت است و تعداد وسایل نقلیه از چند صد تا حدود دو هزار مورد در روز متغیر است.

دوچرخه سواری در فنلاند نه تنها به عنوان یک نوع ورزش بلکه روش حمل و نقل سبز تلقی می‌شود که معادل رانندگی با ماشین است. بنابراین، پایتخت فنلاند معتقد است که دوچرخه مستحق فضایی بیشتر در خیابان، در کنار سایر وسایل نقلیه است و به همین علت محدودیت سرعت پایین در بسیاری از مناطق در نظر گرفته شده است تا از دوچرخه سواری ایمن و روان در جاده پشتیبانی شود.

پایتخت فنلاند تابلوهای راهنمایی و رانندگی جدیدی را در اواخر پاییز و در طول زمستان نصب می‌کند تا با تغییرات مورد نظر خود مطابقت داشته باشد؛ به این ترتیب، دوچرخه سواران می‌توانند از پایان این فصل دوچرخه سواری خود را در جاده‌ها شروع کنند.. شهر هلسینکی با هدایت دوچرخه به خیابان‌ها، فضای بیشتری را برای عابران پیاده ایجاد می‌کند و حرکت ایمن و روان همه را تضمین می‌کند.